Cezaların Şahsiliği ve Kanun Boşluğu

Cezaların Şahsiliği ve Kanun Boşluğu

Kamuoyunda ”Trafik Magandaları” olarak tabir edilen ve şahsi eğlenceleri için trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere ilişkin bazı idari tedbirler 2918 sayılı yasada düzenlenmiştir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun araç manevralarını düzenleyen kurallar başlıklı 67. maddesi uyarınca ”Herhangi bir zorunluluk olmaksızın,