İcra ve İflas Kanunu Anayasa Mahkemesi İptal Kararı

İcra ve İflas Kanunu Anayasa Mahkemesi İptal Kararı

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 12/6/2018 tarihinde, Elif Aydın Dost (B. No: 2014/19954) başvurusunda Anayasa’nın 17. maddesinde yer alan insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiğine karar vermiştir. Başvurucunun demokratik hakkını kullanması kapsamında katıldığı toplantının dağıtılması sırasında, güç kullanımını zorunlu kılan