Mafdar Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar Kapsamı’nda yer alan suçlar kapsamında danışmanlık, mağdur avukatlığı ve şüpheli veya sanıklara müdafilik hizmeti vermektedir. Büronun takip ettiği ceza davalarını, müvekkilin haklarının korunması adına tüm hukuk yollarının tüketilmesi yoluyla gerektiğinde Anayasa Mahkemesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşımaktadır. Büromuz müvekkillerine ceza yargılaması aşamasında adil yargılanma hakkı kapsamında en etkili ve başarılı neticeyi almak üzere müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.