Mafdar Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, Kamu hukukundan doğan idari para cezaları, vergi cezaları, kamulaştırma, meslekten çıkarma, disiplin cezaları, Sosyal Güvenlik Kurumu Cezaları, imar planlarının revizyonu ve iptali gibi konularda müvekkillerine temsil ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.