Mafdar Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, iş sözleşmeleri kapsamında çalıştırılan işçilerin haksız fesih veya haklı fesih durumunda işçilerin kıdem, ihbar, fazla çalışma, resmi ve genel tatil günleri çalışması, ücret alacağı gibi tüm alacakların tespiti ile tahsili konusundaişçilere hizmet vermekte olup, ayrıca işverenlere etkin çözümler sunarak hem işçiyi hem de işvereni koruyan çözümler sunarak temsil ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır