MİRASIN İNTİKALİ ve İNTİKAL İŞLEMLERİ
MİRASIN İNTİKALİ ve İNTİKAL İŞLEMLERİ

MİRASIN İNTİKALİ ve İNTİKAL İŞLEMLERİ

Miras bırakanın geride bıraktığı menkul/gayrimenkul mallara mirasçılar doğrudan hak sahibi olsalar da bu mallar üzerinde tasarrufta bulunabilmek için mirasçılara intikali (geçişi) gereklidir. Bu makalemizde sadece, ”mirasçılar miras bırakanın gayri menkul, yani taşınmaz mallarını nasıl üzerlerine intikal ettirebileceklerdir?” konusu işlenecektir.

Öncelikle mirasçı oluğunuzu ispat etmek için Veraset ilamı (mirasçılık belgesi) gereklidir.

Veraset ilamı (mirasçılık belgesi) nasıl alınır ?


Mirasçı olduğunuzu ispat etmeniz için öncelikle elinizde mirasçılık belgenizin olması gereklidir. Mirasçılık belgesi noterden veya sulh hukuk mahkemesinden alınmaktadır. Bu ilamda yasal mirasçılarının kimler olduğu ve bunların yasal miras pay oranları gösterilir.
Miras bırakanın nüfus kaydı açık ise; herhangi bir noterden ücreti ödenerek alınabilmektedir. Bunun için nüfus cüzdanınız ile başvurmanız yeterlidir. Noterden nüfus kaydının açık mı yoksa kapalı olduğu öğrenilebilmektedir.
Miras bırakanın nüfus kaydı kapalı ise; (örneğin vasiyetname yazılmış ise) artık mecburen sulh hukuk mahkemesine müracaat edilerek veraset ilamının çıkartılması gerekecektir.
Dikkat edilmesi gereken husus: Bütün mirasçıların başvurması zorunlu olmayıp, yasal mirasçılardan bir tanesinin başvurması mirasçılık belgesinin alınması için yeterlidir Alınan ilam diğer tüm mirasçılar içinde aynen geçerlidir.

Daha sonra tapuya ilişkin tapu fotokopisi ve tapu kaydı gereklidir.

Tapu kaydı nasıl alınır ?
Mirasçılık belgesi ile herhangi bir tapu müdürlüğüne veya taşınmazlardan birinin bulunduğu tapu müdürlüğüne başvurarak alınabilmektedir. ( Miras bırakanın E-devlet şifresi ile https://webtapu.tkgm.gov.tr üzerinden de alınabilmektedir.)
Dikkat edilmesi gereken husus: Tapu örnekleri, hem belediyeden rayiç bedel alırken hem de vergi dairesinden ilişik kesilirken kullanılacağı için en az 2 adet bulundurmanız önemlidir.

Belediyeden intikal edilecek taşınmazların Emlak Rayiç Bedelinin alınması gereklidir.

Emlak Rayiç bedeli (Temiz kağıdı) nasıl alınır?
Taşınmazın bulunduğu belediyeye tapu örneği ile başvurarak rayiç bedelinin alınması gerekecektir. Burada taşınmaz vergi borçları (emlak vergisi vb. ) ödendikten sonra 2 adet ıslak imzalı emlak rayici alınacaktır. Bunlardan bir tanesi tapuya diğeri vergi dairesine verileceği beyan edilecektir.
Dikkat edilmesi gereken husus : Her taşınmazın bulunduğu belediyeden ayrı ayrı rayiç bedel alınmalıdır. Fazlaca vergi borcu ve ceza ödememek için rayiç değerinin mutlaka murisin vefat tarihine göre hesaplatılması gerekmektedir. İntikal vergisinin ödenmesinde esas olan murisin vefat tarihi olduğundan rayiç değerin de bu tarihe göre alınması gerekir.

Veraset Ve Harçlar Vergi Dairesine beyanname verilip, ilişik kesme yazısı alınması gereklidir.

Beyanname nasıl verilir ?
Yukarıda işlemler yapıldıktan sonra evraklar ile beraber murisin son ikametgah adresinin bulunduğu yerdeki veraset ve harçlar vergi dairesine gidilmelidir. Tapuda intikal yapılabilmesi için ilişik kesme yazısının alınması gereklidir. Mirasçılık belgesi, Tapu fotokopisi, emlak rayiç bedeli ile birlikte 1031A formu olan beyannamenin eksiksiz doldurulması gereklidir. (beyanname örneği ekte sunulmuştur.) belgeler sunulduktan sonra ilgili vergi borçları ödenerek tapu müdürlüğüne hitaben intikalde bir sakınca bulunmadığında dair mühürlü ve imzalı ilişik kesme yazısı mirasçıya verilir.
Dikkat edilmesi gereken husus: mirasçılık belgesinin aslı ile birlikte bir adet fotokopisinin bulunması gereklidir. Ayrıca beyannamede mükelleflerin imzasının bulunası şarttır.

Tüm işlemler tamamlanıp vergi ilişiği de kesildikten sonra artık tapu müdürlüğüne intikal için başvurulmalıdır.
Tapuda intikal nasıl yapılır ?
Önce tapu müdürlüğünden randevu alınır. (internetten veya alo 181 den alınabilir.) aşağıda sıralanan evraklar eksiksiz tamamlanır.
1.Kimlik Belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)
2.Fotoğraf (1 adet)
3.İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki Belgesi, vasi kararı, vekâletname vb.)
4.Veraset Belgesi (Sulh Hukuk Mahkemesinden veya Noterden alınan aslı veya onaylı örneği) ( yurt dışındaki mahkemelerden alınmış veraset belgelerinin Tapu Kanununun 37. maddesi gereği Türk mahkemelerince onaylanmış olması gerekir.)
5.İşleme konu taşınmazın tapu senedi (Var olması halinde istenir)
6.Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi (DASK) (Bina vasıflı taşınmazlarda)
Evraklar teslim edildikten sonra intikal işlemi için süreç başlar.
Onay alındıktan sonra sisteme kayıtlı cep numaranıza gelen referans numarası ile Döner Sermaye ücreti ödendikten sonra imza ile birlikte taşınmazlar artık mirasçılara intikal eder.
Dikkat edilmesi gereken husus: Yasal mirasçılardan bir tanesinin başvurması yeterlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir