Mafdar Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, taşınmaz satım sözleşmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi, kira sözleşmesi, yönetim planı hazırlanması,  gibi sözleşme ve metinlerin hazırlanmasında müzakereleri müvekkilleri adına yürütmekte ve danışmanlık hizmeti vermektedir.Özellikle gayrimenkul değerlerine ilişkin durum tespit çalışmaları, imar plan değişiklikleri ile ilgili olarak idari süreçlerin takibi ve dava süreç yönetimi, izaleyi şüyu (ortaklığın giderilmesi) davaları ve kamulaştırma bedelinin yükseltilmesi, kamulaştırma bedelinin tespiti konularında temsil ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.