Mafdar Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının istisnai yollardan kazanılması konusunda yabancılara hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktadır. Türk Vatandaşlığının ülkemizden taşınmaz satın alınarak yada yatırım yapılarak alınması kolaylaştırılmış olup, büromuz yatırım ve taşınmaz alımı konusunda çözüm ortaklarımızın  her türlü desteğini almaktadır.

      Ayrıca, büromuz yabancılar için ikamet tezkeresi, çalışma izni, sınır dışı edilme ve idari gözetim kararlarına itiraz şeklindeki idari işlem hizmetleri de sunmaktadır.